В световен мащаб броят на хората, живеещи в крайна бедност, намалява от 36 на сто през 1990 г. на 10 на сто за 2015 г. Но темпът на промяна се забавя и кризата COVID-19 рискува да обърне напредъка на десетилетия в борбата срещу бедността. Ново проучване, публикувано от Световния институт за икономика на изследването на ООН, предупреждава, че икономическата криза от глобалната пандемия може да увеличи бедността в световен мащаб с половин милиард души, или 8% от цялото човешко население. Това ще е първият път, когато бедността в световен мащаб се е увеличила след тридесет години, от 1990 г. насам.

Повече от 700 милиона души, или 10 на сто от населението на света, все още живеят в крайна бедност и се борят за задоволяване на най-основните нужди като здравеопазване, образование и достъп до вода и хигиена. По-голямата част от хората, живеещи с по-малко от 1,90 долара на ден, живеят в Африка на юг от Сахара. В световен мащаб равнището на бедност в селските райони е 17,2 на сто – повече от три пъти по-високо, отколкото в градските райони.

За тези, които работят, работата си не гарантира достоен живот. Всъщност 8 на сто от заетите работници и техните семейства по целия свят са живели в крайна бедност през 2018 г. Едно от пет деца живеят в крайна бедност. Осигуряването на социална защита за всички деца и други уязвими групи е от изключително значение за намаляване на бедността.

  • More than 700 million people, or 10% of the world population, still live in extreme poverty. Surviving on less than US$1.90 a day.
  • Having a job does not guarantee a decent living. In fact, 8 per cent of employed workers and their families worldwide lived in extreme poverty in 2018.
  • Globally, there are 122 women aged 25 to 34 living in extreme poverty for every 100 men of the same age group.
  • The majority of people living on less than $1.90 a day live in sub-Saharan Africa.
  • High poverty rates are often found in small, fragile and conflict-affected countries.
  • Poverty affects children disproportionately. One out of five children live in extreme poverty.
  • As of 2018, 55% of the world’s population have no access to social protection.
  • In 2018, only 41% of women giving birth received maternity cash benefits.

1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day

1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions

1.3 Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable

1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance

1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters

1.A Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions

1.B Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions