Как обслужваме нашите клиенти

Помагаме за задоволяването на нуждите и решаването на проблемите им. Адаптираме услугите си спрямо най-сложните задания. Питайте ни!

Консултации и 24/7 поддръжка

Съдействие при първоначално изграждане на системи за управление на отпадъци.

Изготвяне и заверяване в РИОСВ на работни листа. Водене на отчетност, попълване на отчетни книги и годишни отчети.

Класификации и оценка

Класификация на клиентските отпадъци. Огледи и оценка на отпадъци (за рециклиране или повторна употреба).

Изграждане на оптимални системи за управление на отпадъци и ефективна логистика.

Съдействие при бракуване

Извършване на сервизна диагностика за удостоверяване на техническо състояние на подлежащото на бракуване оборудване.

Съдействие при извършване на годишна инвентаризация и правилно извеждане от експлоатация на оборудването.

Гъвкава логистика

Отвеждане по еднократни заявки или планирани графици. Обслужване на клиенти и заявки от цялата страна.

Демонтиране на машини и съоръжения. Извозване и рециклиране на технологичен брак.

Гарантирано рециклиране

Правилно извеждане от експлоатация на подлежащо на бракуване ИТ оборудване.

Документирано унищожаване на оборудването и всички информационни носители.

Бърза обработка

Проследимост по партиди на приетите за рециклиране оттпадъци и оборудване.

Разопаковане и сортиране на смесени електронни отпадъци. Претегляне, отчитане, издаване на документи и плащане.

Комплексни договори

Професионално обслужване от персонален консултант.

Бързи извозвания при заявка и спазване на планираните графици.

Пълна отчетност и издаване на всички задължителни документи.

Обучения за служителите

Провеждаме обучения по опазване на околната среда, потребителска отговорност, кръгова икономика за вашите служители.

Помагаме за засилването на екологичната отговорност и корпоративния имидж на компаниите.

Ремаркетинг

Оценка и съдействие за препродажба на ненужно работещо ИТ оборудване, машини и инструменти.

Включване в тръжна онлайн платформа, достъпна за потребители в цялата страна.