Предимствата за Вас
Ще Ви доставим кашони за събиране на празните и ще ги извозим, когато са пълни.
Лесно е – всички необходими ресурси за рециклиране са достъпни онлайн.
Това е ангажимент към околната среда – ние използваме нашата „затворена верига“ на процесите на рециклиране и рециклираме всички върнати касети. Гарантираме, че никоя касета не отива в депо за отпадъци и възстановената в процеса пластмаса се използва за производство на нови компоненти.
При поискване можем да доставим Сертификати за обезвреждане – свържете се с нашите търговки консултанти.

Персонализирани решения: Тази услуга може да бъде прекроена според Вашите изисквания, за да Ви улесни в рециклирането – от класификация на отпадъците, през тяхната оценка, изграждане на система за управление – до сключване на комплексен договор за извозване на отпадъци. За повече информация се свържете с някой от нашите търговски консултанти.