Креативност и ефективност на нашите служители

Те са в основния фокус на компанията

Заедно с нашите опитни технически асистенти осигуряваме бързо и професионално обслужване, създавайки вече 15 години отлични логистични решения, така че нашите клиенти и партньори да са доволни и вдъхновени да променят начина, по който работят и мислят. Oбръщаме внимание на всеки детайл, за да осигурим най-добрите услуги, срокове и цени. 

Притежаваме достатъчно транспортни средства, за да решим и най-сложните логистични и технологични задачи. Осигуряваме съдействие при инвентаризации и брак. Сключваме комплексни договори – за спазване на всички законови и стандартови изисквания. Осигуряваме консултации по класификация на отпадъците и внедряване на системи за тяхното управление. Съдействаме при продажба на бракуваното оборудване, пълна проследимост и отчетност на извършените дейности.

Работим по процедура за информационна сигурност и издаваме сертификат за гарантирано унищожаване. Работим по сертифицирана Система за управление на аспектите по качество, околна среда, здраве и безопасност съгласно стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2007 и OHSAS 18001:2015.

Нашата социална отговорност

Притежаваме разрешително за дейности с отпадъци и осигуряваме всички услуги, необходими за правилното рециклиране на приетите отпадъци съгласно всички технически и екологични изисквания. Подкрепяме и сме въвели десетте общоприети принципа на Глобалния Договор на ООН в ежедневната дейност: човешките права, трудовите норми, антикорупцията и околната среда.

Създаваме менторски програми за обучение на млади експерти по екология и кръгова икономика. Организираме и провеждаме обучителни програми и екологични акции за училища. Организираме акции за събиране и рециклиране на отпадъци за общини

Какво сме свършили досега

21500

Изпълнени заявки от цялата страна

4300 т.

рециклирани електронни отпадъци

275 000

рециклирани компютри и монитори

88000

рециклирани принтери и копирни машини

Как обслужваме клиентите