Важно е какво искате вие?

  • Еднократно извозване на електроуреди от дома или офиса Ви
  • Комплексно извозване на отпадъци от офиса ви, включително сключване на договор
  • Извозване от много офиси в страната
  • Демонтаж на оборудването
  • Съдействие при инвентаризация и брак
  • Унищожаване на активи
  • Класификация на отпадъци
  • Водене на годишна отчетност и подаване на отчети в ИА
  • Гарантирано спазване на законови изисквания